👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت حمل و نقل

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت حمل و نقل

توضیحات:

فایل پاورپوینت رابطه حمل و نقل با اراضی شهری،در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

هدف كلان اين تحقيق ارائه ى راهبرد تئورى و عملى جهت ايجاد و تقويت ساز و كار ارتباط و هماهنگى بين برنامه ريزى حمل و نقل شهرى و برنامه ريزى كاربردى اراضى شهر با هدف مكان يابى بهينه كاربرى شهريست. اهداف خرد عبارتند از بررسى تاثير كاربرى هاى مختلف بر سيستم حمل و نقل شهرها ، تخصيص ترافيك به شبكه ها بر پايه ى نوع كاربرى ها ، توزيع كاربرى ها بر اساس سلسله مراتب شبكه ارتباطى ، كاهش تعداد و زمان سفر از طريق توزيع مناسب كاربرى ها ، بهبود تردد از طريق توزيع مناسب فضايى كاربرى ها، كمك به طراحى شهر بر اساس نگرش سيستمى ، هدايت روند توسعه شهر ها با پيش بينى صحيح كاربرى ها و شبكه ارتباطى.

كاربرى زمين و سيستم حمل و نقل مانند طرفين يك معادله هستند كه تغييراتشان روى هم اثر ميگذارد. نوع كاربرى و تراكم آن ، ظرفيت شبكه و توان شبكه نوع كاربرى زمين و تراكم آنرا تعيين ميكند.

فهرست مطالب:

مقدمه

اهداف تحقيق

رابطه متقابل كاربرى زمين و حمل و نقل

جايگاه كاربرى اراضى در نظريه سيستمى

تعريف سيستم حمل و نقل

تشريح برنامه ريزى حمل و نقل شهرى با برنامه ريزى كاربرى اراضى شهرى

اهميت برنامه ريزى كاربرى اراضى شهرى

رابطه تنگاتنگ كاربرى زمين و حمل و نقل

فرايند برنامه ريزى كاربرى زمين

متغیر های مؤثر در تولید سفر های شهری

شناخت عناصر ترافیکی و ارتباط آن با مکانیابی کاربری های شهر

سلسله مراتب شبکه معابر شهری

سلسله مراتب دسترسی

تحلیل وظایف مختلف راه های درون شهری

شبکه دسترسی

اصول ترافیکی

نحوه دسترسی به کاربری ها

این فایل با فرمت پاورپوینت در 22 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت ترمینال TWA(10اسلاید)

👇محصولات تصادفی👇

ادله اثبات دعوي دنلود گزارش کارآموزی در مورد پلیس و عملکرد پلیس، شناخت و ارتباطات پاورپوینت دیوار دیافراگمی آب های زیرزمینی پاوپوینت موتورهای الکتریکی