👈 فروشگاه فایل 👉

پایان تاریخ

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان تاریخ

شیطان دجال

'پایان دنیا' تنها نقشی است که 'شیطان ' در فرهنگ و سیستم جدید غرب (دجال) خصوصا در آثار هنری و سینمایی ایفا می نماید. و ماموریت انسان (قهرمانان) نجات این دنیا از شر شیطان است.

تنها صورت منفی و منفوری که از شیطان ارائه می گردد اراده او بر تخریب دنیا و پایان بخشیدن به حیات این کره خاکی است.

بنابر این هرنوع تفکری و یا هر چیزی که بخواهد ' شرایط مطلوب موجود' در ' هم اکنون' را بر هم زند او شیطان است. شرایط مطلوبی که شهوت قدرت و میل به مصرف و سکس بخش کوچکی از مطالبات و رفتارهای معصومانه انسان کنونی است و آنچه در منشور حقوق بشر تقدیس و از آن تقدیر می گردد.

دنیای کنونی و انسان امروزی در شرایط مطلوب موجود به عنوان تنها هدف نهایی و غایی مطالبه و تقدیس می گردد. و هر چیزی که شرایط مطلوب موجود را بر هم زند و ' هم اکنون' را در راستای هدفی متعالی در آینده به غیر از آنچه در خود دنیا ملحوظ است، مغشوش نماید او یک شیطان است. و هر تفکری که بخواهد سکون و آرامش غریزی دنیای مدرنیسم را آشفته و متلاطم نماید او تروریسم و به عنوان نماد کاملی از شیطان معرفی میگردد.

از بزرگ شطحیات حیات انسانی دگرگونی معانی و جابجایی مفاهیم و وارونگی ارزشهای انسانی با وضوح وحشتناکی است که ' هم اکنون' به وقوع می پیوندد.

شروران دیروز قهرمانان امروزند، و منجی در جایگاه شیطان معرفی و ابقا می گردد. 'دجال' تنها سیستم مطلوب حیات بشری در 'هم اکنون' به عنوان هدف متعالی و نهایی مطالبه و تقدیس می شود.

تمامی اعمال و افعال منفور و مبغوض انسان به عنوان رفتاری معصومانه و جزیی از ضرورت زندگانی عینی او ملحوض می گردد. فروپاشی هسته اولیه جامعه و کانون خانواده، ازدواج رسمی و قانونی همجنس بازان به صورت فردی و گروهی، روابط نامشروع با انبوهی از نوزادانی که فاقد شناسنامه خانوادگی می باشند، کازینو و قمارخانه های زنجیره ای، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، تولید فیلم ها و تصاویر پورنو و نمایش عمومی آن در تلویزیون، سینما، ماهواره و اینترنت و ... اگر نمود عینی و کاملی از تجلی شیطانی (دجال) نیست، پس چیست؟!

آیا به واقع شیطان کسی است که بخواهد فرد و یا جامعه با شرایط مطلوب شیطانی موجود را دگرگون و با برهم زدن موازنه تعادل زندگی نفسانی، هم اکنون را دستخوش تلاطم نماید؟

آیا کسانی که در برابر تغییر جهانی و تحول انسانی در راستای هدفی متعالی قرار می گیرند (به صرف نجات دنیای کنونی) جزو قهرمانانند؟ یا ابزار دوام و بقا شیطانند؟؟

و این گونه است که با تحمیل و تلقین سیستم ارتباطی و رسانه ای یکسویه و جهت دار (دجال) منجی در مقام احیا حیات انسانی و تحولی عقلانی، در قالب عنصری مخرب و شیطانی معرفی می گردد. و کسانی که در برابر منجی می ایستند و به ستیزه با او بر می خیزند به عنوان قهرمانانی که نجات دهنده دنیا از شر شیطان هستند، تلقی می گردند.

این شیوه 'دجال' در اغواگری و فریب با وضع حقایق دروغین و ابداع ارزشهای وارونه و اختراع امیال کاذب حیوانی و تعمیم و تسری آن در حد جهانی منجر به پذیرش نا خودآگاه سیستم ابداعی جهانی غرب گردیده است.

دجال در واقع ' هم اکنون' است و سیستم جهانی که می خواهد هم اکنون محفوظ باشد. و فریفتارانه بر آن است با سرقت معانی و مفاهیم درونی تکواژه های انسانی جایگاه خیر و شر، منجی با شیطان، شریران با قهرمانان، و سیستم منفور جهانی غرب (دجال) را با آخرالزمان و حکومت جهانی منجی معکوس نماید.

کتاب پایان تاریخ (سقوط غرب و آغاز عصر سوم) دقیقا به همین موضوع ظهور و نظم نوین جهانی در پوشش دهکده جهانی در عصر مدرنیسم پرداخته و در حوزه شناخت و فلسفه واکاوی ها و بررسی های افشاگرانه ای به انجام رسانیده است.

نویسنده از همان قدرت پنهانی و لژیونی فراماسون و یا صهیونیسم و دجال تحت عنوان جامعه باز، مدرنیسم و جهانی سازی نام می برند. و راه رسیدن به عصر ظهور را راه سوم و پارادایم هزاره سوم بر می شمارند. به نظر می رسد این کتاب می تواند مبانی فلسفی این تحقیقات آخرالزمانی را همراهی کند.

بنابراین:

دجال= مرگ خدا، مدرنیسم، اومانیسم، جهانی سازی، نظم نوین جهانی، جامعه باز، سیستم میلیتاریسم سرمایه داری، آلترناتیو ظهور، دنیای کنونی، و آینده هم اکنون است.

منجی= خدا، راه سوم (نه تاریخ پردازان و نه مدرنیسم)، انسانیت، جهانی شدن، نظم بسیط الهی، جامعه جهانی، سیستم بسیط اسلامی، عدالت، فتوریسم و ظهور گرایی در آینده

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی روستای پالنگان کردستان پاورپوینت اقلیم گرم و مرطوب طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب دانلود گزارش کارآموزی شركت دانش هوشيار الكترونيك شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دزفول (واقع در استان خوزستان)