👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت ارگونومی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت ارگونومی

آنتروپومتری

Øآنتروپومتری از دو کلمه یونانی Anthropos به معنی انسان و Metrin به معنی اندازه گیری مشتق شده است.

و به اندازه ها ,ابعاد, قدرت عضلات و میدان حرکت اعضای بدن می پردازد.

اهداف داده های آنتروپومتری :

Øطراحی برای انسان های حد.

Øطراحی برای محدوده قابل تنظیم و سازگار .

Øطراحی برای انسان های متوسط.

ارگونومی

Øارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی از دو کلمه یونانی

Ergoبه معنی کار و Nomos به معنی قانون و قاعده مشتق شده است و در لغت به معنی قانون و قاعده کار است.

Øارگونومی عبارت است از مطالعه علمی انسانها در ارتباط با محیط کارشان و تطابق علمی کار و محیط کار با مشخصات فیزیکی و روانی انسان و کاربرد اطلاعات علمی موجود درباره انسان برای حل مشکلات طراحی.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت-شناخت چشم‌انداز در برنامه ریزی شهری- در 25 اسلاید-powerpoin-ppt بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان شاغل در بخش «مديريت پردازش» كتابخانة ملي دستور کار آزمايشگاه الكترونيك 1 بررسی تاريخ معاصر ايران نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شوش (واقع در استان خوزستان)