👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی کارشناسی ارشد

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی کارشناسی ارشد

پروژه راهبردهای شناختی و فراشناختی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی با فهرست

مقدمه:

یکی از نکات اساسی در آموزش این است که فراگیران بیاموزند چطور یاد بگیرند، چطور به خاطر بسپارند و چگونه مسئله حل کنند به علاوه، فراگیران باید موثرترین روشها و راهبردهای یادگیری را بدانند. (بیل مونت 1988)

کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی در تسهیل فرایند یادگیری ، یادآوری ، و یاد سپاری بسیار اهمیت دارد. راهبردای شناختی و فراشناختی نیرومندترین تاثیر را در یادگیری یادگیرندگان دارند و رابطه مثبت و معناداری بین شیوه یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانشگاه وجود دارد (یانگ 2005)

یانگ در تحقیق خود این چنین بیان کرده است:« راهبردهای شناختی و فراشناختی ابزاری قدرتمند برای آشکار کردن چگونگی توسعه فرایند یادگیری به شمار می آیند و این راهبردها باعث افزایش مهارت خودآموزی، ارتقای استقلال یادگیرنده و تسهیل تواناییهای یادگیری دانشجویان می‌شود. (یانگ 2005). همچنین، نقش تعامل در یادگیری به عنوان عنصری اساسی برای پردازش محتوا و خلق مفاهیم جدید نشان داده شده است. تعامل می‌تواند شامل تعامل درونی با محتوا توسط فرد یا تعامل با دیگران در شکل وسیع تر آن در نظر گرفته شود که برای یادگیری بسیار ضروری و حیاتی در نظر گرفته شده است (مورو، 2007) . همین طور یکی از اصول کلیدی یادگیری این است که یادگیرندگان با یک سری مفاهیم خاص درباره جهان به کلاس وارد می‌شوند و اگر فهم اولیه آنان با دیگران به اشتراک گذاشته نشود. ممکن است آنها نتوانند به اطلاعات و مفاهیم جدید دست پیدا کنند.

فهرست

فصل اول

کلیات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهشی

هدف کلی

اهداف جزئی

سوال پژوهش

فرضیه پژوهش

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

تعاریف نظری و عملی اصطلاحات

تعریف نظری راهبردهای شناختی

تعریف عملیاتی راهبردهای شناختی

تعریف نظری راهبردهای فراشناخت

تعریف عملیاتی راهبردهای فراشناختی

تعریف نظری پیشرفت تحصیلی

فصل دوم پیشینه تحقیق

مقدمه

شناخت

فراشناخت

يادگيري

نظريه يادگيري

نظریه رفتاري یادگیری

نظريه شناختي يادگيري

نظريه پردازش اطلاعات

الگوي يادگيري پردازش اطلاعات

تقطيع

حافظه دراز مدت

اقسام حافظة دراز مدت

حافظة رويدادي

حافظة معنايي

حافظه روندی

كاربردهاي آموزشي نظرية پردازش اطلاعات و تأكيد آن بر حافظه در يادگيري را مي‌توان در يازده مورد ويژه خلاصه كرد

نظريه‌هاي تازه تر پردازش اطلاعات

نظرية سطوح پردازش

نظريه رمز دوگانه

نظريه پردازش توزيع موازي

نظريه پيوند گرايي

نظریه تداخل

نظریه فروپاشی

نظرية يادگيري گشتالت

تعريف يادگيري در نظرية گشتالت

ويژگي‌هاي يادگيري از راه بينش

قوانين سازمان ادراكي

كاربرد آموزش نظرية گشتالت

نظرية يادگيري معني دار كلامي آزوبل

هرم شناختي

معني دار بودن يادگيري

مراحل آموزش كلامي معنادار

نظرية يادگيري شناختي- اجتماعي بندور

يادگيري از راه مشاهده

عوامل موثر بر يادگيري عملكرد

مراحل با فرايندهاي يادگيري از راه مشاهده

مرحله توجه

مرحله به ياد سپاري يا يادداري

مرحله باز آفريني (تولید)

مرحله انگيزشي

کاربردهای آموزشی نظریه یادگیری شناختی- اجتماعی

نظريه‌هاي فراشناختي يادگيري

ويژگي‌هاي نظريه‌هاي فراشناختي

انواع نظريه‌هاي فراشناختي

نظريه‌هاي

نظريه‌هاي غير رسمي

منابع نظريه‌هاي فراشناختي

راهکارها و کنترل فراشناختی

تعريف راهبرد يادگيري و مطالعه

طبقه‌بندي راهبردهاي يادگيري

مفهوم و تعريف شناخت

راهبردهاي شناختي

تكرار يا مرور

راهبرد تكرار ويژه موضوعهاي ساده و پايه (غير معني دار)

راهبرد تكرار ويژه موضوعهاي پيچيده (معني دار)

بسط يا گسترش معنايي

راهبردهاي گسترش ويژه‌ي مطالب ساده و پايه

روش مكانها

روش كلمه كليد

سرواژه

کلمه آویز

اشعار

راهبردهای گسترش ویژه مطالب پیچیده

یادداشت برداری

خلاصه کردن

سازمان دهی

نقشه مفهومی

الگوی مفهومی

فراشناخت

راهبردهای فراشناختی

دانش و کنترل خود

دانش و کنترل فرایند

انواع دانش مهم در فراشناخت

کنترل اجرایی رفتار

راهبردهای برنامه‌ریزی 9

راهبردهای نظارت و ارزشیابی

راهبردهای نظم‌دهی

مفاهیم اساسی در فرایندهای فراشناختی:

تمایز بین راهبردهای شناختی و فراشناختی

آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در یادگیری

آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی

پیشرفت تحصیلی

تعاریفی از پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی و علل مرتبط با آن

پیشرفت تحصیلی و تأثیر آزمون‌ها در آن

پیشرفت تحصیلی و آزمون‌های استفاده شده در آن

آزمون استعداد

آزمون‌های پیشرفت

آزمون پیشرفت ملاکی

ملاک های پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی و عوامل تأثیر گذار در آن

پیشرفت تحصیلی و راهبردهای یادگیری

پیشینه‌ی پژوهش

پژوهش‌های انجام شده در ایران

پژوهش‌های انجام شده در خارج از ایران

فصل سوم روش پژوهش

جامعه آماري

نمونه و روش نمونه گيري

راهبردهاي شناختي عبارت بودند از

ابزار اندازه گيري و شيوه اجراي آن

روش تحقيق

طرح تحقيق

برنامه آموزشی شناختی

برنامه آموزشی فراشناختی

روش هاي آماري

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی و کارآفرینی احداث گلخانه پاورپوینت نگرش معناگرا جزوه اصول تکنولوژی رنگ دانشگاه امیرکبیر دانلود طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف شیپ فایل رده های خاک استان خراسان رضوی