👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت طرح توجیهی زیتون

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت طرح توجیهی زیتون

پاورپوینت طرح توجیهی زیتون

•خلاصه طرح :

•موضوع طرح : احداث باغ زیتون ( مساحت 50 هكتار )

•ظرفیت اسمی تولید : 50 هكتار

•نوع تولید : زیتون

•تعداد شاغلین : 9 نفر

•مشخصات سرمایه گذاری طرح :

•سرمایه گذاری كل : 2992830 هزار ریال

•سهم شخص : 897849 هزار ریال

•سهم بانك : 2094981 هزار ریال

•سرمایه ثابت : 2944700هزار ریال

•سرمایه در گردش : 48130 هزار ریال

•درآمد سالیانه : 2040000 هزار ریال

•( براساس متوسط درآمد فروش 10 ساله )

•درآمد سالیانه : 2550000 هزار ریال

•خصوصیات گیاه شناسی : •

از تیره زیتونیان

همیشه سبز

مقاوم

دائم العمر

•( براساس حداكثر تولید )

اقلیم

ü مدیترانه ای و یا شبیه مدیترانه ای üزمستان های نسبتا سرد ومرطوب – تابستان های گرم وخشك üگیاهان كوچك دمایی در حدود 9 - درجه تا 10-درجه و گیاهان بزرگتر دمایی در حدود

12- تا 15 - درجه را تحمل می كنند . üنیازآبی این گیاه حدود 500 تا 800 بارندگی نیاز دارد

نیازهای كودی گیاه :

üكودهای ازته وكودهای دامی و تاثیرات آن

خصوصیات برداشت ( انواع برداشت ) :

ü برای كنسرو كردن üبرای تولید روغن زیتون

شرایط تولید محصول:

üسرمایه گذاری قبل از شروع بهره برداری .

👇محصولات تصادفی👇

متن سرود های آلبوم ذکریات راشد مشاری العفاسی واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال و اختلالات شبه جسمي و خواب هماهنگ سازی task و thread ها و Ada پایان نامه بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد مقاله اضطراب، عوامل آن، پیشگیری از اضطراب و استرس