👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

مقدمه:

چرا بايد صنعتي شدن را مورد مطالعه قرار دهيم؟

صنعتي شدن محور توسعه است. شايد بتوان گفت كه از انقلاب صنعتي انگليس به بعد، صنعتي شدن عميقترين تغيير منحصر به فرد در بافت اقتصادي و اجتماعي جوامع بوده است. رژيمهاي اروپاي شرقي و اتحاد شوروي با عزمي راسخ در معرض اين فرايند قرار گرفتند. ژاپن با سرعتي اعجاب انگيز و با پيامدهايي مهم براي اقتصاد جهاني، صنعتي شده است. بسياري از كشورهاي  در حال توسعه با سرعتي بسيار در حال صنعتي شدن اند.

اينها رخدادهاي جدا افتاده نيستند. صنعتي شدن يك جامعه، پيامدهايي براي بسياري از جوامع ديگر دارد. ما فقط بايد به منشأ پوشاك، لوازم مصرفي بادوام، اجزاء قطعات اتومبيل نگاه كنيم، تا ماهيت پيچيده و پراكند ة توليد صنعتي را تشخيص دهيم. اين رشد صنعت در سراسر جهان ممكن است تصورات متضاد بسياري را ايجاد كند:

نگاهي گذار به چگونگي توزيع صنايع جهان، بي درنگ شكاف بين جهان توسعه يافته و جهان سوم را آشكار مي سازد. كشورهاي سرمايه داري توسعه يافته جمعيت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنايع كارخانه اي جهانند و بيش از نيمي از نرژي جهان را مصرف مي كنند. جهان سوم، با نزديك به  جمعيت جهان، فقط 14 درصد از كالاهاي صنعتي جهان را توليد و تنها  انرژي جهان را مصرف مي كند.

(بانك جهاني[1]، 1990؛ يونيوز[2]، 1990)

برخي از نويسندگان، اين امر را به منزلة رابطه اي متقابلا سود بخش تلقي مي كردند. كه به موجب آن، كشورهاي مختلف در توليد آن كالاهايي كه در آن نستبا بهتر بودند، بكوشند.

        v       مصرف گرايي غرب

        v       نقش نيروي كار ارزان قيمت جهان سوم در توليد صادرات براي بازراهاي جهان اول

        v      شهرگرايي و رشد زاغه نشيني در بسياري از شهرهاي جهان سوم

        v      اشتغال همراه با شرايط بدكار

        v      بيكاري وبيكاري پنهان

        v       دسترسي نابرابر به تكنولوژي و دانش فن آوري

        v      آلودگي محيط زيست

اما هيچكس. با هر نظري در مورد صنعتي شدن و اثرات جانبي آن، نخواهد گفت كه صنعت با مطالعات توسعه غير مرتبط است. اين تحقيق به بررسي اهميت صنعتي شدن براي كشورهاي درحال توسعه امروز مي پردازد.

فهرست :

مقدمه- چرابايد صنعتي شدن رامورد مطالعه قراردهيم؟1

فصل اول: صنعتي شدن و توسعه3

- آيا توليد براي توسعه اهميت دارد3

- آيا صنعتي شدن لازم است3

-         معيارهايي براي ارزيابي صنعتي شدن4

-         سود و زيان صنعتي شدن5

-         صنعتي شدن و توسعه6

-         راههاي تعيين كننده فرايند صنعتي شدن در كشورهاي جهان سوم8

-          رشد صنعت و تجارت جهاني10

فصل دوم :‌تحليل تطبيقي از يازده اقتصاد نيمه صنعتي12

- راهبردهاي توسعه در يازده اقتصاد نيمه صنعتي ، طرح طبقه بندي13

- طبقه بنديهاي متفاوت راهبردهاي توسعه13

- طرح طبقه بندي چهار گروهي16

- اولين گروه،‌كره، سنگاپور، تايوان18

- دومين گروه: آرژانتين ،‌برزيل ،‌كلمبيا و مكزيك23

- سومين گروه :‌اسرائيل و يوگسلاوي30

- چهارمين گروه : شيلي و هندوستان32

- نتيجه گيري فصل دوم34

فصل سوم : بررسي رشد صنعتي ايران36

- راهبرد توسعه صادرات صنعتي

- اشاره اي به سياستهاي بازرگاني و ارزي و صنعتي كشور پس از پيروزي انقلاب37

- نگاهي به وضعيت بخش صنعت كشور و رشد آن39

فصل چهارم :‌بررسي رابطه توسعه صنعت با صادرات45

- توسعه صنعت ، ضرورت اقتصادي ملي است46

- برنامه توسعه صنعت و گسترش صادرات صنعتي50

- روند حركت بازارهاي جهاني52

- سياستهاي كلان اقتصادي در پيشبرد صنعت كارساز است54

- منابع و مآخذ61

👇محصولات تصادفی👇

کارآفرینی احداث هتل صنعت ساختمان و توسعه پايدار افلاطون که بود مقاله جایگاه زنان در ادبیات فارسی دانلود طرح توجیهی تأسيس آژانس مسافرتي مخصوص كودكان