👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود گزارش کار آموزی صنعت برق

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود گزارش کار آموزی صنعت برق

دانلود گزارش کار آموزی صنعت برق

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه:41

فهرست

جريان الكتريكي                                

تاريخچه برق و الكتريسته                       

مشخصات جريان الكتريكي                     

سرعت رانش                                   

چگالي جريان الكتريكي                         

اشكال مختلف جريان الكتريكي                  

اندازه گيري جريان الكتريكي                    

قانون اهم                                   

آمپر متر چيست؟                              

طرز كار آمپر متر                              

بكار بردن آمپر متر                             

مقاومت                                     

توليد                                         

تعاريف الكتريكي                              

تاريخچه توليد جريان الكتريسته                  

منابع انرژي اوليه بكار رفته در توليد برق       

اتصال كوتاه برقي                            

برق اضطراري                                 

انتقال توان الكتريكي                           

ورودي شبكه برق                             

خروجي شبكه                                

توليد                                         

ژنراتور برقي(الكتريكي)                         

ديناموي گرام                                 

مولدهاي جريان مستقيم                      

ماشين هاي الكتريكي جريان مستقيم           

جريان متناوب                                 

توزيع برق و تغذيه خانگي                     

فركانسهاي AC در كشورها                 

توليد برق                                      

لرزش ديوارها هم برق توليد مي كند          

نتيجه گيري                                    

منابع                                          

👇محصولات تصادفی👇

بررسی و تحقیق-مورفولوژی یا ریخت شناسی ریشه- در 50 صفحه-docx گزارش کارآموزی شرکت نقشینه تعـدد جـرم کارآموزی بیمه ملت طرح توجیهی توليد درب پيش ساخته