👈 فروشگاه فایل 👉

کاملترین مجموعه درس ونکات مهم وتست مخصوص داوطلبان آموزگاری آموزش وپرورش وداوطلبان کارشناسی ارشد ع

ارتباط با ما

... دانلود ...

کاملترین مجموعه درس ونکات مهم وتست مخصوص داوطلبان آموزگاری آموزش وپرورش وداوطلبان کارشناسی ارشد ع

کاملترین مجموعه درس ونکات مهم وتست مخصوص داوطلبان آموزگاری آموزش وپرورش وداوطلبان کارشناسی ارشد علوم تربیتی شامل چهارقسمت هست که این مجموعه قسمت2 می باشد.- قسمت -2-شامل:

روشها وفنون تدریس،تعلیم وتربیت اسلامی،روانشناسی تربیتی،تکنولوژی آموزشی،مدیریت آموزشی ،نظارت وراهنمایی، سنجش واندازه گیری ،آمار وروش تحقیق،مقدمات برنامه ریزی آموزشی

👇محصولات تصادفی👇

آشنایی با كارخانه لامپ پارس شهاب پاورپوینت معماری دیجیتال پاورپوینت مطالعه نگاشت سیستماتیک در خصوص نقش مهندسی نرم افزار مبتنی بر جستجو در خطوط تولید نرم افزار مقاله ژئوپلیمر شیپ فایل شهرستان های استان خراسان رضوی