👈 فروشگاه فایل 👉

ناهنجاری های رفتاری کودکان

ارتباط با ما

... دانلود ...

ناهنجاری های رفتاری کودکان

درک توقعاتی که از شما به عنوان اولیاء وجود دارد

تربیت کودک برای هر فرد تحت هر شرایتی آسان نسیت

فرزندتان تا حدودی رفتار خود را همیشه محک می زند.

چرا ناهنجاری های رفتاری از فرزندتان سر می زند؟

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره پاورپوینت آشنایی با گروهک تروریستی داعش کتاب Harrisons Manual of Medicine - ویرایش نوزدهم (2016) کتاب شناسایی الگو آماری - ویرایش سوم نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سنندج (واقع در استان کردستان)