👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اقلید (واقع در استان فارس)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اقلید (واقع در استان فارس)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت طبیعت و باغ در معماری بررسی شهرك يا آتي شهر(تغييرشكل يك مكان مدني) گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي نيروگاه منتظر قائم مقاله نقش زنان در ادبیات داستانی دفاع مقدس طرح توجیهی بسته بندی گوشت