👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دشتی (واقع در استان بوشهر)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دشتی (واقع در استان بوشهر)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دشتی

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

آشنایی با نظریه های آلبرت بندورا برنامه path planning با استفاده از الگوریتم PSO در نرم افزار متلب زندان وعلوم مربوط به زندانها دانلود نقشه بخش های شهرستان بندرعباس بررسی آشنايي با توليدات کارخانه پنیر جلگه نیشابور