👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خلیل آباد (واقع در استان خراسان رضوی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خلیل آباد (واقع در استان خراسان رضوی)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خلیل آباد

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

مراحل راه اندازی شبکه روانشناسی تربیتی دانلود پروژه پاورپوینت مرمت (فرهنگسرای بهشت مشهد) اصول‌ حاكم‌ بر نظام‌ مالیاتی‌ اسلام‌ پروژه پایانی ابر رساناها