👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق رفراكتومتر، پلامترو ساكاريمتر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق رفراكتومتر، پلامترو ساكاريمتر

بخشی از متن:

رفراكتمترهاي آن لاين(روي خط) در صنعت قند بسيار كارساز هستند زيرا كنترل بريكس نمونه‌ها در زمان واقعي خود، در توليد بسيرا مهم مي‌باشد. شركت Atago co به زودي رفراكتومتر مدل PRM_85 مخصوص نصب در خط توليد را عرضه مي‌كند كه بسيرا كم در تحت تأثير عوامل محدود كننده خارجي قرار گرفته و كار خود را كه كنترل بريكس محصول در حال انتقال در خط تولدي است. در حد قال قبول، در محدوده‌هاي مورد عمل انجام مي‌دهد.اين دستگاه حتي بريكس نمونه‌هايي تا 100 درجه سانتي‌گراد رانيز اندازه‌گيري مي‌كند.

اين شركت همچني بريكس- مونيتور مدل CM 780 را عرضه كرده كه در خط توليد نصب و به طور مداوم مي تواند بريكس محصول در جريان را در گستره 0-78% اندازه گيري كند.

Bellingham+Stanley مشتركاً طراحي رفراكتومتر را در مدل RFM 300 به نحوي انجام داده‌اند، كه در آن اخذ اطلاعات GLP و كاليبره كردن آن به وسيله نرم افزار مربوط به ثبت اطلاعات حائز اهميت است.

رفراكتومترهاي سري RFM 100 اكنون روي دستگاه RS.232 كه با برخورداري از سريال وردودي‌هاي دو طرفه قادر به ارتباط با برخي تجهيزات كه اطلاعات ورودي آنه اجزئي است، مانند ساكارمتير ADS، چاپگر يا PC نصب شده‌اند.

يك دستگاه نوشتن ساده، بريكس، ضريب اصلاحيه درجه حرارت و دماي ابزار دقيق را نشان مي‌دهد مركز تحقيقات روداف Rudolph سازنده ابزارهاي دقيق آناليتيك ساخت رفراكتومترهاي سري J 157 را اطلاع داده است.

اين سري كه كنترل دما را با LCD الكترونيك مجهز به تابلوي فلوئور سنت با كليدي تماسي و صفحه نماتيش بسيرا مقاوم انجام مي‌دهد، كاليبراسيون و كاربردي بسيار ساده و انعطاف پذير دارد.

Autopol 880 يك ساكارميتر بر پايه ميكرو پروسسور است كهبوسيله اين شركت ساخته شده، اين ساكاريمتر قادر است به وسيله دو طول موج جداگانه 589 و 880 نانومتر، اندازه گيري كند. طول موج 880 كه نزديك به طول موج مادون قرمز مي‌باشد، مي‌تواند شربتهاي رنگي را مورد سنجش قرار دهد، كار آن مورد تأييد ICUMSA نيز قرار دارد. اتوپول 880

(AUTOPOL) مي‌تواند كوسيان، بريكس و پلاريزاسيون را به طور همزامن اندازه‌گيري كرده و نشان دهد.

👇محصولات تصادفی👇

عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق طرح توجیهی شركت تولید فرش طرح توجیهی تولید كاغذ تايپ لاينر و وايت تاپ گزارش كارآموزي جلسات حضور در محاکم کيفري ربات طراحی شده در سالیدورک و کتیا طرح 3