👈 فروشگاه فایل 👉

چشمه های لرزه زا، گسله ها و انواع آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

چشمه های لرزه زا، گسله ها و انواع آن

عنوان مقاله: چشمه های لرزه زا، گسله ها و انواع آن

قالب فایل: PDF

فهرست مطالب:

● چکیده

● مقدمه

● گسله ها

● انواع گسله ها

● اثرات زمین ریخت شناسی گسله ها

● تقسیم بندی گسله ها از دیدگاه فعالیت

● گسله ها و قابلیت لرزه زایی

● نتیجه گیری

● منابع

* چکیده:

در این نوشتار چشمه های لرزه زا معرفی می گردند و گسله ها که مهمترین آنها می باشند بصورت نسبتاً جامع مورد بررسی قرار می گیرند. علاوه بر تعریف گسله ها، دسته بندی آنها بر پایه جابجایی نسبی دو سوی سطح گسله، اثرات زمین ریخت شناسی گسله ها، دسته بندی گسله ها بر پایه فعالیت و قابلیت لرزه خیزی آنها در نوشتار مورد بحث قرار گرفته است. تعریف نرخ لرزش بر روی گسله ها و دوره بازگشت متوسط زمین لرزه بر روی یک گسله معین در پایان نوشتار آمده است.

👇محصولات تصادفی👇

کارآفرینی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک پاورپوینت لوکس مسکونی جواهرات سالزبورگ استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن پیش درآمدی بر مالکیت معنوی راه های رهایی از استرس قبل از آزمون