👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستک (واقع در استان هرمزگان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستک (واقع در استان هرمزگان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستک

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

حل المسایل فصل 14 فیزیک هالیدی 1 شبيه‌سازي و كاربرد آن در لجستيك و مديريت زنجيره تأمين پروژه کارآفرینی قطعات و شلنگ های مسلح لاستیكی گزارش کارآموزی تولید آجر به روش نیمه اتوماتیک بررسی پيرامون شخصيت خلاق