👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه پاسخگویی در سازمان های دولتی کشور

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه پاسخگویی در سازمان های دولتی کشور

این پرسشنامه جهت سنجش میزان پاسخگویی سازمان های دولتی در نظام اداری کشور طراحی شده و حاوی 17 سوال برای سنجش ابعاد زیر است:

پاسخگو بودن به مراجعه کنندگان: سوالات 1 تا 8

پاسخگویی به رسانه ها و افکار عمومی: سوالات 9 تا 11

پاسخگویی به دستگاه ها و واحدهای نظارتی: سوالات 12 تا 17

فرمت: doc

👇محصولات تصادفی👇

مفاهیم بنیادین زلزله با نگاهی به لرزه خیزی ایران مقاله پیاده سازی کنترل کننده های فازی تطبیقی وPI برای تنطیم ولتاژ باس DC فیلتر فعال قدرت موازی شیپ فایل حوضه آبریز دق پترگان – نمکزار خواف بررسی غائب مفقود الاثر، وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مبارکه (واقع در استان اصفهان)