👈 فروشگاه فایل 👉

طراحی یک سیستم حسابداری صنعتی پیمانکاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

طراحی یک سیستم حسابداری صنعتی پیمانکاری

فرمت فایل ورد

تعداد صفحات:102

فصل اول :

عمليات پيمانكاري :

ارركان اصلي عمليات پيمانكاري

انواع قرارداد هاي پيمانكاري

مراحا اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري

مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح

ارجاع كار به پيمانكار

انعقاد قرار داد با پيمانكار

اجراي كار ( شروع عمليات )

خاتمه كار

سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )

فصل دوم :

حساب هاي شركت پيمانكاري

دارائي هاي جاري

بانك و صندوق

تخواه گردان ها

حساب هاي دريافتني

حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول

اسناد دريافتني

پيش پرداخت ها

سپرده حسن انجام كار

درارئيهاي ثابت :

دارائيهاي ثابت مشهود

داراييهاي ثابت نا مشهود

بدهي هاي جاري :

حسابهاي پرداختني

اسناد پرداختني

پيش دريافت ها

بدهي هاي بلند مدت

سرمايه

در آمدها

هزينه ها

حساب پيمان

حساب كار گواهي شده

فصل سوم :

روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري

روش كار تكميل شده

روش درصد پيشرفت كار

ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني

دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري

تعيين سود پيمان تكميل شده

انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده

محاسبة سود پيمان نا تمام

نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

نحوه محاسبات استهلاك تموال ، ماشين آلات و تجهيزات .

فصل چهارم :

ماليات پيمانكاري

ماليات مقطوع

ماليات بر در آمد پيمانكاري

در آمد مشمول ماليات پيمانكاري

ماليات موسسات پيمانكاري

شركت هاي سهامي

نحوة نگهداي حساب هاي مالياتي

پيش پرداخت ماليات

ماليات قطعي پيمان ها

ذخيرة ماليات بر در آمد

فصل پنجم :

گزارش هاي مالي

ترازنامه

جدول بهاي تمام شدة‌كار در جريان ساخت

گزارش هاي عملياتي

گزارش پيشرفت كار

صورت حساب صودو زيان

تراز آزمايشي

خلاصه اي از نكات مهم پروژه به شرح زير مي باشد

مراحل انجام عمليات پيمانكاري

حسابهاي شركت پيمانكاري

روش هاي متداول حسابداري پيمانكاري

ماليات پيمانكاري

گزارش هاي مالي

صورت مسئلة پيمانكاري

👇محصولات تصادفی👇

شبیه سازی اینورتر تک فاز در نرم افزار PSCAD راهكارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي حل تمرین کتاب مقدمه ای بر ریاضیات آماری هاگ - ویرایش ششم اسرار شععبده بازی موتورهاي الكتريكي