👈 فروشگاه فایل 👉

لعابکاری فلزات

ارتباط با ما

... دانلود ...

لعابکاری فلزات

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

فصل اول_تعاریف سیر تکاملی لعاب 5

فصل دوم_مواد اولیه مورد مصرف در ساخت لعاب 9

فصل سوم_تولید و ساخت لعاب 11

فصل چهارم_اصول چسبندگی لعاب 13

فصل پنجم_انواع لعاب 15

فصل ششم_اماده سازی لعاب 21

فصل هفتم_ورقهای مورد استفاده برای لعاب کاری 23

فصل هشتم_عملیات مقدماتی لعابکاری 24

فصل نهم_فرایند پوشش دادن لعاب 28

فصل دهم_پخت و کوره های پخت لعاب 33

فصل یازدهم_کنترل کیفی محصول نهایی 35

فصل دوازدهم _ مواد کمکی لعاب 46

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه فروردین بررسی مسئولیت مدنی قاضی گــزارش كـارآمـــوزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی اخذ 50 نمایندگی رایگان وبدون سرمایه مدیریت کیفیت